Όμορφη Πολιτεία

28ης Οκτωβρίου 15 | 2012 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας