Μίτσιγγας ( φρουταρία )

Γρηγορίου Καρεκλά 2 | 2023 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας