Μιχάλης Σαββίδης ( ειδικός παθολόγος )

Ιφιγενείας 61 | 2003 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας