Μέλαθρον Ευγηρίας Καλαϊτζιάν ( οίκος ευγηρίας )

Κορίνθου 28 | 2008 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας