Λύκειο Ακροπόλεως

Ακροπόλεως Λεωφόρος 10 | 2006 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας