Λίζα Σωκράτους ( φαρμακείο )

Πειραιώς 24 | 2023 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας