Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός

Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 3 | 2063 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας