Χρ. Γρουτίδης

Γεώργιου Καραισκάκη 3 | 2012 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας