Γιώργος Φιλίππου ( αρτοποιείο )

Μεσολογγίου 5 | 2007 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας