Γιαννουκά ( χημείο )

Αθαλάσσης Λεωφόρος 66 | 2023 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας