Εθνικός σύλλογος Ο Φάρος Ακροπόλεως

Αθαλάσσης Λεωφόρος 83 | 2012 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας