Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Αθαλάσσης Λεωφόρος 90 | 2023 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας