ένα όνειρο μια ευχή ( φιλανθρωπικό ίδρυμα )

Αθαλάσσης Λεωφόρος 101 | 2013 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας