Δήμητρα ( τσαγκάρης )

28ης Οκτωβρίου 21 | 2012 | Στρόβολος | Επαρχία Λευκωσίας