Τα εν οίκω…λτδ Μιχάλης Καλλή

1ης Απριλίου | 5390 | Σωτήρα | Επαρχία Αμμόχωστου