Στράππος ( φρουταρία )

Σωτήρος | 5390 | Σωτήρα | Επαρχία Αμμόχωστου