Παναγιώτης Παυλικάς

Αμμοχώστου | 5390 | Σωτήρα | Επαρχία Αμμόχωστου