Μιχάλης Πάντουρα & Γιώργος Πίττα

Σωτήρος | 5390 | Σωτήρα | Επαρχία Αμμόχωστου