Μάριος Κολοκασίδης

Αποστόλου Ανδρέα | 5390 | Σωτήρα | Επαρχία Αμμόχωστου