Κυριακος Σ. Ζαρτηλας

Γεωργίου Γρίβα Διγενή | 5390 | Σωτήρα | Επαρχία Αμμόχωστου