Χωρτακιώτισσα ( φρουταρία )

Σταδίου | 5390 | Σωτήρα | Επαρχία Αμμόχωστου