Γιώρκειος Βιβλιοθήκη (Internapa College)

Δημοκρατίας | 5390 | Σωτήρα | Επαρχία Αμμόχωστου