Πύλα tavern

Ιθάκης 4, Τουριστική Περιοχή Πύλας | 7081 | Pyla | Επαρχία Λάρνακας