Ταπετσάρης αυτοκινήτων & επίπλών στο Παραλίμνι

1ης Απριλίου Λεωφόρος | 5281 | Παραλίμνι | Επαρχία Αμμόχωστου