Α. Μαούρης

Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος | 5289 | Παραλίμνι | Επαρχία Αμμόχωστου