Κόνεμαρ Κτηματική λτδ

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 39 | 5280 | Παραλίμνι | Επαρχία Αμμόχωστου