Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου

Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος 152 | 5289 | Παραλίμνι | Επαρχία Αμμόχωστου