Ακουστικά Κέντρα Κύπρου

1ης Απριλίου Λεωφόρος 5 | 5281 | Παραλίμνι | Επαρχία Αμμόχωστου