Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου

Ανδρέα Γερούδη 27 | 8010 | Πάφος | Επαρχία Πάφου