Κοιμητήριο Πάφου

Τεύκρου | 8041 | Πάφος | Επαρχία Πάφου