Στέλλα Βοντιτσιάνου

Βάτταινας | 7530 | Ορμήδεια | Επαρχία Λάρνακας