Σ.Κ.Ε. Ορμήδειας

28ης Οκτωβρίου 16 | 7530 | Ορμήδεια | Επαρχία Λάρνακας