Νίκος ( φρουταρία )

Ανεξαρτησίας 27 | 7530 | Ορμήδεια | Επαρχία Λάρνακας