Υπουργείο Εξωτερικών

Αγίων Ομολογητών Λεωφόρος 1 | 1080 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας