Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ‘ Λεωφόρος 62 | 1076 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας