Τυπικόν ( τυπογραφείο )

Αισχύλου 69 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας