Τριγύρο

Ρηγαίνης 266 | 1010 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας