Τέυκρος ( μπογιατζής αυτοκινήτων )

Θέμιδος 16 | 1035 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας