Ταβέρνα τα Κρασοβάρελα

Μάρκου Δράκου, Παλλουριώτισσα 5 | 1040 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας