Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ‘ Λεωφόρος 62 | 1076 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας