Τάκης Ραούκκας ( πελεκάνος )

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 25 | 1016 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας