Τάκης Ανδρέου

Μνασιάδου 26 | 1065 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας