Ταχυδρομείο

Δημοσθένη Σεβέρη Λεωφόρος 55 | 1080 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας