Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου

Λόρδου Βύρωνος Λεωφόρος 9 | 1096 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας