Συμβούλιο εγγραφής και ελέγχου εργοληπτών οικοδόμων και τεχνικών έργων

Ανδροκλέους 9 | 1060 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας