Στέλιος Κλείτου

Ζήνωνος Κιτιέως 2 | 1016 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας