Στέφανος Σάββα

Κρήτης 13 | 1061 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας