Σ.Π.Ε. Στροβόλου

Δημοσθένη Σεβέρη Λεωφόρος 19 | 1080 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας