Σ.Π.Ε. Στροβόλου

Νικοκρέοντος 1 | 1066 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας