Σιπονέ ( υφάσματα )

Ονασαγόρου 64 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας